מאות ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת הנישואין לנכד כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי אשר ישעיה רוזנבוים חתן כ"ק האדמו"ר משאץ שליט"א הכלה בת הרה"צ רבי יעקב הורונצ'יק מלעלוב חתן כ”ק האדמו”ר מסטאניסלאב זצ”ל • צילום: שוקי לרר

חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (10) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (11) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (12) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (13) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (14) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (15) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (16) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (17) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (18) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (19) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (20) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (21) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (22) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (23) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (24) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (25) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (26) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (27) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (28) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (29) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (30) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (31) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (32) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (33) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (34) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (35) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (36) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (37) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (38) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (39) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (40) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (41) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (42) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (43) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (44) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (45) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (46) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (47) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (48) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (49) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (50) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (51) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (52) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (53) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (54)חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (10) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (11) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (12) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (13) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (14) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (15) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (16) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (17) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (18) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (19) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (20) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (21) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (22) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (23) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (24) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (25) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (26) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (27) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (28) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (29) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (30) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (31) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (32) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (33) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (34) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (35) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (36) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (37) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (38) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (39) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (40) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (41) חתונת זוטשקא שאץ הורונציק אדר א תשעו (42)