צפו בתמונות משמחת הברית לנכד המשפיע הגאון רבי מרדכי דויטש שליט"א מרבני העיר נתניה בן לבנו הר"ר אליהו דויטש מחשובי אברכי צאנז ביתר • השמחה התקיימה בביהמ"ד דחסידי ביאלא ארה"ב בעיר ביתר

ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (2)

ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (3) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (4) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (5) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (6) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (7) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (8) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (9) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (10) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (11) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (12) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (13) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (14) ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (15)

 

ברית לנכד הגאון מרדכי דויטש בן לבנו הרר אליהו אדר א תשעו (1)