כ"ק האדמו"ר מנדבורנה ירושלים שליט"א השתתף היום בשמחת החתונה של נכד הנדיב החסיד הרה"ח ר' מנחם מנדל עקשטיין הי"ו בונה ומקים שטיבל "אוהל שרה" בביהמ"ד נדבורנה ירושלים • האדמו"ר שליט"א שתה לחיים ובירך את החתן והמחותנים בברכות לרוב. .

האדמור מנדבורנה ירושלים בשמחת  החתונה לנכד   הרב מנחם מנדל עקשטיין  (1) האדמור מנדבורנה ירושלים בשמחת  החתונה לנכד   הרב מנחם מנדל עקשטיין  (2) האדמור מנדבורנה ירושלים בשמחת  החתונה לנכד   הרב מנחם מנדל עקשטיין  (3)