לרגל הילולת אביו הגאון רבי אברהם כהנמן זצ"ל נשיא ישיבת פוניבז', ניגש בנו הגאון רבי אליעזר כהנמן שליט"א אל עמוד התפילה בהיכל הישיבה • תיעוד מיוחד