טעות: הוא חתן הגה"צ רבי מנדל הורוביץ שליט"א אב"ד ראחוב, בית מדרשו ברחוב רשי בבני ברק