בקרית ויז'ניץ בבני ברק החלו עבודות פירוק אולם הטישים, למען הרחבת בית המדרש. שוקי לרר היה שם, ותיעד את הרגעים הראשונים בהריסת המקום, ואת הקהל שהתאסף לחזות במראה • צפו