מעמד חלוקת פרסים ותעודות נערך בת"ת תולדות אברהם יצחק בית שמש ע"י וועד "שכר בעתו" לתלמידי חברת 'המתמידים' שנבחנו על אלפי דפי גמרא ופרקי משניות כשחלקם גם נבחנו על כל מסכת בבא קמא אצל הרבנים הגאונים שליט"א • המעמד המפואר נערך בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א ורבני הקהילה ובהשתתפות הורי התלמידים הנרגשים במרכז החסידות בביהמ"ד 'בית אהרן' שכ' נחלה ומנוחה בית שמש • צפו בתיעוד

תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (1) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (2) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (3) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (4) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (5) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (6) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (7) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (8) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (9) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (10) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א עו (11) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (1) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (2) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (3) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (4) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (5) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (6) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (7) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (8) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (9) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (10) תת תולדות אברהם יצחק בית שמש חלוקת פרסים אדר א תשעו (11)