בימים אלו ממשיכים את העבודות לפירוק אולם הטישים בקרית ויז'ניץ, למען הרחבת היכל בית המדרש הגדול לשם ולתפארת • שוקי לרר תיעד