לרגל שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, בן לחתנו כ"ק האדמו"ר מלוצק שליט"א, נערך מעמד ה'שבע ברכות' בהיכל בית המדרש אלכסנדר בבני ברק • שוקי לרר תיעד