קהל רב השתתף בשמחת השבע ברכות לרגל שמחת נישואי בן כ”ק האדמו”ר מלוצק שליט”א • השמחה נערכה בהיכל בית המדרש לויצק בעיר ביתר • אלי דויטש תיעד

שבע ברכות לויצק בביתר (1) שבע ברכות לויצק בביתר (2) שבע ברכות לויצק בביתר (3) שבע ברכות לויצק בביתר (4) שבע ברכות לויצק בביתר (5) שבע ברכות לויצק בביתר (6) שבע ברכות לויצק בביתר (7) שבע ברכות לויצק בביתר (8) שבע ברכות לויצק בביתר (9) שבע ברכות לויצק בביתר (10) שבע ברכות לויצק בביתר (11)