כ"ק האדמו"ר מנייטרא שליט"א השוהה בלונדון ערך את שולחנו ומנהג הקראמפאמפיל לרגל פורים קטן בבית מדרשו בלונדון בשילוב עם מגבית לטובת מוסדותיו הקדושים בארה"ב • צילום: דודי בראון

פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (1) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (2) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (3) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (4) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (5) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (6) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (7) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (8) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (9) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (10) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (11) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (12) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (13) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (14) פורים קטן נייטרא אדר א תשעו (15)