כ"ק האדמו''ר מניקלשבורג שליט"א בעריכת השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו שבמונסי, בהשתתפות חסידיו ומעריציו ורבני הקהילה אמר האדמו"ר דא"ח בעניני פורים דמוקפין • צילום: JDN