שמחת נישואי נינת הגה''צ רבי יצחק שיינר שליט"א ראש ישיבת קמניץ, ונכדת הגאון רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א דומ"ץ וחבר הבד"ץ העדה החרדית, צפו באדמו"רים ורבנים וקהל רב שהגיעו להשתתף בשמחה • צילום: ברוך אוביץ