לכבוד השמחה, שבת כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בבורו פארק. האדמו"ר התפלל בבית המדרש הגדול דסאטמאר שם גם ערך את שולחנו הטהור ורקידת המצוה טאנץ...

לכבוד השמחה, שבת כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בבורו פארק. האדמו"ר התפלל בבית המדרש הגדול דסאטמאר שם גם ערך את שולחנו הטהור ורקידת המצוה טאנץ.

אחרי סעודה שלישית והבדלה הגיע כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לבית אחיינו הרה"צ ר' יוסף מייזליש שליט"א בן אבד"ק סאטמאר בורו פארק שליט"א לכתיבת אות בספר תורה שהוא הכניס להיכל בית המדרש הגדול.

משם עבר כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לבית הרבני הנגיד ר' אהרן נאה הי"ו שמחתן השבוע את בנו בכורו ולכבוד החתונה הוא תרם 40 אלף דולר למלגות שנותנים לנבחנים בחבורת "תורתך שעשועי" הלומדים עכשיו מסכת מועד קטן שיסיימו ב"ה ביום החופה. יצויין שגם הרבני הנגיד לוקח את הבחינות בכל חודש בו הוא נבחן על 20 דף גפ"ת הנלמד במסלול החבורה תורתך שעשועי והוא יסיים את מסכת מועד קטן בשבע ברכות מיוחדת שהוא עורך ללומדי החבורה בבורו פארק במוצ"ש הבעלל"ט. בזמן שכ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א ישב בביתו הכפיל הרבני הנגיד את הסכום ולקח על עצמו גם את המלגות של המבחנים למסכת חגיגה, כמו כן נתן לכ"ק מרן האדמו"ר שליט"א עוד 18,000 דולר לטובת מוסדות יטב לב בארה"ק ועוד כמה סכומים גדולים.

משם עבר כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א לביקור בבית הרבני הנגיד ר' אלכסנדר לייבוש הירש מנגידי סאטמאר בב"פ שתרם סכום גדול לטובת כולל דברי יואל דסאטמר ב"פ.

אח"כ הגיע האדמו"ר לשמחת הכנסת ס"ת הנ"ל ורקד עם הס"ת בהיכל בית המדרש ואמר את המזמורים כנהוג.