לרגל תחילת לימוד המשניות, הגיעו ילדי תלמוד תורה 'חכמת שלמה' בירושלים בביקור בבתי גדולי ישראל הגר"ח קנייבסקי שליט"א ואצל הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א ר"י קרית מלך, הרבנים בחנו אותם על לימודם ובסיום חילקו להם את המשניות • צילום ותיעוד: שוקי לרר