לקראת מסע הבזק של האדמו"ר מסאטמאר לארץ ישראל, מציידים את החסידים המתלווים למסע במדריך עם הוראות מיוחדות • "איך לא לשמוח בניצחונם של הציונים, וכיצד להיזהר לא להיכשל בחטאים בארץ הקודש בה החטא גדול פי אלף מבחו"ל"...

לקראת מסע הבזק של האדמו"ר מסאטמאר לארץ ישראל, מציידים את החסידים המתלווים למסע במדריך עם הוראות מיוחדות • "איך לא לשמוח בניצחונם של הציונים, וכיצד להיזהר לא להיכשל בחטאים בארץ הקודש בה החטא גדול פי אלף מבחו"ל"
ביום שלישי הבא ינחת בישראל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לביקור בזק של חמישה ימים – ולקראת המסע מחלקים בחסידות לחסידים שיצטרפו למסע מדריך מיוחד, עם הוראות מיוחדות "איך לא ליפול ברשת הציונית".

לרגל המסע יצא לאור הספר 'שמור רגלך', בשפת האידיש כמובן, ובו הוראות "לבאים לבקר בארץ הקודש, איך לא ליפול לרשת הציונית ולא לשמוח בניצחונם ולא להגיע ח"ו לחשש הודאה וחיזוק למינות שהיא ביהרג ואל יעבור".

כמו כן מוסבר בספר, כי "היות וארץ הקודש היא פלטרין של מלך וחטא בארץ הקודש גדולה פי אלף מחטא בחו"ל, יבואר בספר גודל החיוב על כל מי שמגיע לארץ הקודש איך להזהר לא להיכשל ח"ו".

לפי דוברי החסידות, הקונטרס יצא לאור אחרי מכתב שפרסמו רבני 'ועד משמרך חומתיך ירושלים', בהוראת כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א.
המדריך מחולק חינם על ידי הנהלת מוסדת יטב לב דסאטמאר בישראל.

האדמו"ר מסאטמאר מגיע לביקור לרגל שמחת החתונה של אחיינו, ושמחת בר המצווה של נכדו. בשבת תתקיים 'שבת התאחדות' מיוחדת במירון, כאשר אלפי החסידים ישהו עם יחד עם האדמו"ר ליד ציונו של הרשב"י זי"ע, יצויין שבימים אלו הוועדה המארגנת של השבת מכינה את מושב מירון לבאים בשעריה בשב"ק פר' פקודי שבת ההתאחדות.