תורם הספר התורה גולל בסעודת המצווה את דרכו מכמורה לבית דינו של הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, לאחמ״כ נקשר לתורתו של הגאון מווילנא וכשעבר לשכונת שערי חסד דבק בתורתו ובדרכו של מרן הגאון רבי שמואל אוירבך שליט״א

בהשתתפותם של מרן הגר״ש אוירבך שליט"א, וגאב״ד ׳מסורת׳ הגאון רבי צבי פרידמן שליט"א רב דקהילת גרודנא באשדוד, הגאון רבי צבי שינקר שליט"א ר״י בית מאיר, הגאון רבי נפתלי צבי רוטנברג שליט"א, רבי אליעזר דינר שליט"א ראש ישיבת פוניבז, הגאון רבי שמואל מרקוביץ שליט"א, רבי אליהו ליברמן שליט"א מראשי ישיבת פוניבז, הגאון רבי אשר דויטש שליט"א מרבני ישיבת גרודנא, הגאון רבי יעקב ונדרולדה שליט"א, הגאון רבי בנימין בירנבוים שליט"א, ורבה של קרית יובל הגאון רבי צבי וידר שליט"א,

הרב משה אהרון הטורי שתרם את ספר התורה גולל בסעודת המצווה שהתקיימה בהיכלי מלכות את סיפור חייו המסעיר וחשף בפני הקהל הגדול כי קודם שהתגייר לפני עשרים ושלוש שנים שימש ביפן הרחוקה ככומר נוצרי עד שמצא את האור שביהדות והתגייס בבית דינו של הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, לאחמ״כ נקשר לתורתו של הגאון מווילנא וכשעבר לשכונת שערי חסד דבק בתורתו ובדרכו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל אוירבך שליט״א