הרב שביקר במוסקבה, איחל לתלמידי הישיבה הצלחה רבה בהמשך לימודם להגדיל תורה ולהאדירה, וסיים את דבריו באמרו קיימתם אצלי "מי שנכנס אדר מרבים בשמחה". התלמידים מצדם הודו לרבה הראשי של צפת על ביקורו.

במסגרת ביקור של הרב הראשי של צפת הרב שמואל אליהו שליט"א במוסקבה, ערך הרב ביקור בישיבה הגדולה "תומכי תמימים – ליובאוויטש" במוסקבה, ושוחח עם בחורי הישיבה בלימוד במסכתא הנלמדת בישיבה מסכת בבא בתרא.

לאחר מכן בחן את תלמידי הסמיכה הלומדים כעת הלכות בשר בחלב. משנוכח הרב בבקיאותם הוא דן עמם בהלכות בנושא כשרות העולים על שולחנו, הרב התפעל מאוד מידיעותיהם הרחבות והיסודיות של התלמידים, ושיבח את צורת הלימוד המיוחדת שמתקיימת בישיבה כשהם לומדים את ההלכה מהמקורות עד ליישום פתרון בעיות המתעוררות בימינו, הרב אמר לבחורים בהתרגשות 'אחזור לעיר צפת ואומר לבית יוסף שברוסיה לומדים בעיון ובהצלחה את ספרך'.

בהמשך מסר הרב שיעור לכל תלמידי הישיבה בהלכות שבת, כשבתחילה הרב מציין על הזמן שאנו נמצאים ט"ו אדר שכידוע הוא יום מותו של סטאלין, שרצה לעקור את לימוד התורה, והנה היום לאחר שנים רבות רואים בישיבה איך שהתלמים יושבים והוגים בתורה.

הרב איחל לתלמידי הישיבה הצלחה רבה בהמשך לימודם להגדיל תורה ולהאדירה, וסיים את דבריו באמרו קיימתם אצלי "משנכנס אדר מרבים בשמחה".

התלמידים מצדם הודו לרבה הראשי של צפת על ביקורו, ולמייסד הישיבה הגדולה הרב והשליח הראשי הרה"ח הרב בערל לאזאר שליט"א, ולראש הישיבה השליח הרה"ח ר' מנחם מענדל גולדברג שליט"א, על העידוד הרב ברוחניות ובגשמיות שהם משקיעים בישיבה, ולהשליח הרה"ח ר' דוד רוזנצוויג שהעביר לתלמידים שיעורים בהלכות אלו.