חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף שליט"א ביבניאל: " המוהרא"ש יסד כאן קהילה וב"ה שאתם שומרים על האחדות"

בתחילה ביקר בתלמוד תורה במקום של רשת החינוך התורני בני יוסף, מנהל הת"ת הרב רפאל מימוני סקר בפני הרב את הישגי התלמידים בת"ת וציין שרק בת"ת לבדו לומדים למעלה מ- 250 תלמידים.
הרב נכנס לכיתות והתרשם מידיעות התלמידים ובירכם בהצלחה בלימודיהם, משם המשיך הרב לתפילה בציון המוהרא"ש שיק זצוק"ל, הגר"ד אמר לסובבים כי זו לו הפעם השלישית שהוא בציון.
וכי פעם קודמת כאשר ששהה באזור הגיע יחד עם רעייתו להתפלל בציון הקדוש, הרב ראה את פיתוח סביבת הציון ושיבח את המועצה הדתית ביבנאל בראשותו של ר' מיכאל אילוז על פעילותה הרבה לטובת ציבור העולים לציון. לאחמ"כ המשיך הרב למסירת שיעור בכולל האברכים, בסיום השיעור הביע את התפעלותו מהמשכה הרוחני של הקהילה לאחר פטירת המוהרא"ש, "המוהרא"ש יסד כאן קהילה וב"ה שאתם שומרים על האחדות" הרב סיפר לשומעים על הקשר העמוק שהיה בין המוהרא"ש לאביו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל
לאחמ"כ הגיע למסור שיעור לבחורים בישיבת 'תפארת מוהרא"ש', הרב התרשם מהישיבה הקטנה שנפתחה רק השנה וכבר מונה כ- 80 בחורי חמד החובשים את ספסלי ביהמ"ד והוגים בתורה הקדושה • צילום: יעקב כהן