צפו בגלריה ראשונה מהגעתו של כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א לארה"ק •האדמו"ר שליט"א בשדה התעופה • מגיע לבית האכסניה בסביון • תפילת שחרית ומסיבת לחיים עם תלמידי ישיבה גדולה מהרי"ט ד'סאטמאר בני ברק ובסנדקאות • צילום: שוקי לרר

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (6)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (7)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (8)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (9)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (10)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (11)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (12)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (13)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (14)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (15)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (16)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (17)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (18)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (19)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (20)

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (21)

 

 

האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (1) האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (2) האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (3) האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (4) האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (18) האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (19) האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (20) האדמור מסאטמאר בביקור בארהק אדר א תשעו (22)

 

מסיבת לחיים עם תלמידי ישיבה גדולה מהרי"ט ד'סאטמאר בני ברק

האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (1) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (3) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (4) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (5) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (6) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (7) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (8) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (9) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (10) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (11) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (12) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (13) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (14) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (15) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (16) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (17) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (18) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (19) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (20) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (21) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (22) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (23) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (24) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (25) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (26) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (27) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (28) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (29) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (30) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (31) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (32) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (33) האדמור מסאטמאר בביקור בישיבת סאטמאר בב (34)