במוצאי שבת ויקהל נערכה מסיבת מלווה מלכה מפוארת לטובת מוסדות צאנז בבורו פארק שעמד בסימן "בנינו" לאור ההתפתחות הגדולה של הת"ת "דרכי אבות" בעיר • לאירוע המרומם הגיע במיוחד מארה"ק בנו של האדמו"ר שליט"א הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם שליט"א שהביא את ברכת אביו האדמו"ר שליט"א למעמד • צפו

דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (1) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (2) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (3) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (4) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (5) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (6) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (7) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (8) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (9) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (10) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (11) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא (12) דינר לטובת מוסדות צאנז בורו פארק בראשות בן האדמור מצאנז שליטא