צפו בתמונות משמחת הברית לנין כ"ק האדמו"ר מטשאקווא שליט"א נכד לחתנו הגאון רבי שלמה גשטטנר מו"צ העדה החרדית בן להרה"ג ישראל הלברשטאם ראש מתיבתא דברי חיים ז'מיגראד ביתר ובן כ"ק האדמו"ר מז'מיגראד ארה"ב• צילום: ברוך אוביץ

ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (1) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (2) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (3) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (4) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (5) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (6) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (7) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (8) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (9) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (10) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (11) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (12) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (13) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (14) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (15) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (16) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (17) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (18) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (19) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (20) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (21) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (22) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (23) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (24) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (25) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (26) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (27) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (28) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (29) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (30) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (31) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (32) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (33) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (34) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (35) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (36) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (37) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (38) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (39) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (40) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (41) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (42) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (43) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (44) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (45) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (46) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (47) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (48) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (49) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (50) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (51) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (52) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (53) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (54) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (55) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (56) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (57) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (58) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (59) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (60) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (61) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (62) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (63) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (64) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (65) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (66) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (67) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (68) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (69) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (70) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (71) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (72) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (73) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (74) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (75) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (76) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (77) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (78) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (79) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (80) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (81) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (82) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (83) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (84) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (85) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (86) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (87) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (88) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (89) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (90) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (91) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (92) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (93) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (94) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (95) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (96) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (97) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (98) ברית טשאקווא זמיגראד ביתר (99)