צפו במעמד קבלת פנים ומסיבת לחיים בבית המדרש 'ברך משה' בעיה"ק ירושלים ע"י תלמידי המוסדות • האדמו"ר התקבל בשירה ע"י הילדים, מנחת בכורים הוגשה לאדמו"ר כאלפי שעות רצופות שלמדו הבחורים בשבועות האחרונים • כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א אמר דברות קודש לאחמ"כ התקיים לחיים, התפללו תפילת מנחה • צילומים: שוקי לרר - ומשה גולדשטיין