בהשתתפות קהל רב ואדמו"רים התקיימה שמחת נישואי נכד כ"ק האדמו"ר מקאליש שליט"א, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מגארליץ שליט"א • צילום: JDN