בירושלים נערכה אמש שמחת הברית מילה לנין כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב שליט"א, נכד לחתנו הגה"צ רבי אברהם יוסף וייס שליט"א אב"ד סוואליווא, בן לבנו הרב שלום וייס, חתן הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל, בן כ"ק האדמו"ר מקאמארנא שליט"א. הרך הנולד בתוך שנת האבל על פטירת זקינו, זכה להתעטר בשמו הגדול 'דוד מתתיהו' • צילום: ברוך אוביץ

ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (1) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (2) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (3) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (4) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (6) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (7) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (8) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (9) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (10) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (11) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (12) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (13) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (14) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (15) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (16) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (17) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (18) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (19) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (20) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (21) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (22) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (23) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (24) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (25) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (26) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (27) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (28) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (29) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (30) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (31) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (32) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (33) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (34) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (35) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (36) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (37) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (38) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (39) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (40) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (41) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (42) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (43) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (44) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (45) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (46) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (47) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (48) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (49) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (50) ברית לנין האדמור מקאמרנא נכד להרהצ מתתיהו סאפרין (51)בירושלים נערכה אמש שמחת הברית מילה לנין כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב שליט"א, נכד לחתנו הגה"צ רבי אברהם יוסף וייס שליט"א אב"ד סוואליווא, בן לבנו הרב שלום וייס, חתן הגה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל, בן כ"ק האדמו"ר מקאמארנא שליט"א. הרך הנולד בתוך שנת האבל על פטירת זקינו, זכה להתעטר בשמו הגדול 'דוד מתתיהו' • צילום: ברוך אוביץ