קהל רב השתתף בשמחת הברית לנכד כ"ק האדמו"ר מספינקא דונולו שליט"א בן לבנו הרה"צ רבי יחיאל יהושע וויס חתן הרה"צ שלמה לעמברגער שליט"א רב דקהל מאקאווא אשדוד ונין להגרי"ח שיינפלד רבה של קרית הרצוג בבני ברק • בסנדקאות כובד הסבא כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א ולאחר הברית התקיים מעמד לחיים טיש • צילום יהודה פרקוביץ

ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (1) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (2) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (3) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (4) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (5) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (6) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (7) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (8) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (9) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (10) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (11) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (12) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (13) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (14) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (15) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (16) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (17) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (18) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (19) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (20) ברית לנכד האדמור מספינקא ונכד הרהצ שלמה לעמברגער ממאקווא אשדוד (21)