כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א פתח את שבת מירון (אתמול) בביקור אצל האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא שליט"א בבית מדרשו הסמוך לציון הרשב"י, האדמו"רים שוחחו בעניני אבותיהם למנהגיהם לבית אבותם, בין הדברים סיפר האדמו"ר רבי רפאל לכ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א על זקינו הבבא סאלי זי"ע שהיה מגיע למירון, ומגודל הקדושה במקום היה נעמד מחוץ לציון ומתפלל • לפניכם התיעוד המלא

ביקור רב רושם ערך כ"ק האדמו"ר מסאטמאר אצל האדמו"ר הרה"צ רבי רפאל אבוחצירא במעונו במירון הסמוך לבית מדרשו "מאיר עיני ישראל".

האדמו"ר מסאטמאר הגיע אמש (חמישי) לאתרא קדישא מירון לרגל שבת התאחדות עם קהל אלפים מחסידיו בצילו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.
עם הגיעו למירון ביקש לפקוד את מעונו של האדמו"ר הרה"צ רבי רפאל אבוחצירא השוכן בישוב מירון סמוך ונראה לציון הק'.

בביקור הביע האדמו"ר מסאטמאר את התפעלותו מבניני המוסדות במקום הקדש הזה והתעניין על הפעילות במקום ושמח לשמוע שבבית המדרש כאן נשמע קול התורה במשך כל ימות השנה כאשר אברכים המגיעים מהישובים הסמוכים, מסתופפים ועוסקים בהלכות שבת בעיון.

הרה"צ רבי רפאל אבוחצירא הזכיר כי סבו האדמו"ר הבבא סאלי זי"ע היה מגיע לעיתים בודדות לפקוד את ציון הרשב"י ובהכנותיו כולו היה ברטט וחלחלה כשאימה ויראה פקדה אותו לקראת הגיעו למקום הקדוש, עד שהיו פעמים כשהגיע עד רחבת הציון ולא היה מעז להיכנס והי אומר למלוויו 'מפאת הקדושה הגדולה הנמצאת במקום אני לא נכנס' ומשם עמד וקרא תהילים וחזר לביתו שבנתיבות כשפניו היו מאירים מהשמחה שזכה להגיע לצון הק'.

עוד סיפר, כי המשב"ק של האדמו"ר רבי יואל זי"ע היה מגיע לאשדוד בשליחות קודש לאבי האדמו"ר הבבא מאיר זי"ע והיה מעביר לו פריסת שלום מתוך הערכה והערצה גדולה.

האדמו"ר שמח לשמוע כי מעבר לכך שהוקם בית מדרש לתורה ולתפילה מפואר, קיים גם 'מקוה טהרה' וכן מפעל הכנסת אורחים. עוד הזכירו דברי תורה מפרשת השבוע, בסיום בירכו זה לזה תוך כדי שהאדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא ליוה את האדמו"ר מסאטמר שעבר דרך בית המדרש המפואר ואמר לפאר ולרומם את בית ד' ומשם המשיך לתפילה בציון התנא רשב"י, האדמו"רים נפרדו בידידות לחיים ולשלום • צילום: יעקב כהן

יצויין כי בימים אלו רבים מחסידי סאטמר שהגיעו לשבת התאחדות, קובעים את סדר לימודם בבית המדרש הפתוח, אשר בו קיים אוצר הספרים גדול לרווחת הציבור הרחב.