גאב''ד קוממיות הגאון רבי משה יוסף מאיר מנדלזון שליט''א הגיע לבני ברק לביקור במעונו של הגראי''ל שטיינמן שליט"א להזמינו לשמחת נישואי בתו • צפו