צפו בדינר השנתי שנערך עבור הישיבה הקדושה 'נתיבות חכמה' נוירבירט - וולפסון שהתקיימה במלון יהודה בירושלים, בהשתתפות כל תומכי ונדיבי הישיבה, הנחה את הערב מזכ"ל דגל התורה הרב יעקב אשר, שחתניו הם מבוגרי הישיבה, כמו"כ נשאו דברים הגאון הרב פנחס גולדשמיד שליט"א רבה של מוסקבה ונשיא ועידת רבני אירופה, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא שליט"א, ראשי הישיבה, ונשיאי הדינר • הפקה: מרדכי רבינוביץ טיפ הפקות אירועים, צילום: אלי סגל