צפו בשמחת השבע ברכות לנישואי בן כ"ק האדמו"ר מבורשטין שליט"א שנערך ע"י קהילת בורשטין בביהמ"ד הגדול בורשטין בב"פ • צילום: JDN

שבע ברכות בורשטין (1) שבע ברכות בורשטין (2) שבע ברכות בורשטין (3) שבע ברכות בורשטין (4) שבע ברכות בורשטין (5) שבע ברכות בורשטין (6) שבע ברכות בורשטין (7) שבע ברכות בורשטין (8) שבע ברכות בורשטין (9) שבע ברכות בורשטין (10) שבע ברכות בורשטין (11) שבע ברכות בורשטין (12) שבע ברכות בורשטין (13) שבע ברכות בורשטין (14) שבע ברכות בורשטין (15) שבע ברכות בורשטין (16) שבע ברכות בורשטין (17) שבע ברכות בורשטין (18) שבע ברכות בורשטין (19) שבע ברכות בורשטין (20) שבע ברכות בורשטין (21) שבע ברכות בורשטין (22) שבע ברכות בורשטין (23) שבע ברכות בורשטין (24) שבע ברכות בורשטין (25) שבע ברכות בורשטין (26) שבע ברכות בורשטין (27) שבע ברכות בורשטין (28) שבע ברכות בורשטין (29) שבע ברכות בורשטין (30) שבע ברכות בורשטין (31) שבע ברכות בורשטין (32) שבע ברכות בורשטין (33) שבע ברכות בורשטין (34) שבע ברכות בורשטין (35) שבע ברכות בורשטין (36) שבע ברכות בורשטין (37) שבע ברכות בורשטין (38) שבע ברכות בורשטין (39) שבע ברכות בורשטין (40) שבע ברכות בורשטין (41) שבע ברכות בורשטין (42) שבע ברכות בורשטין (43)