במוצאי שבת נערכה סעודת מלוה מלכה לטובת ביהמ"ד ראדאמסק בבורו פארק, ע"י קהילת 'קהל כתר תורה' ראדומסק בראשות הרבנים המשפיעים הגה"צ שליט"א, כהכנה דרבא לקראת יומ"ד קדישא של בעל התפארת שלמה מראדומסק זי"ע • צילום: JDN