ההכנות באתרא קדישא מירון לקראת השבת ההתאחדות ההיסטורית בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א ברחבי היישוב מירון, קהל ההמונים בהכנות לקראת השב"ק, הטועמיה חיים זכו, וכשעתיים של לימוד בשאטר התפילה 'היכל צבי', וגלריה משלל תמונות ברחבי הישוב • צילום: שוקי לרר