בית החיים בנתניה: כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א הגיע לפני שעה קלה לבדו לציון אביו בעל ה"שפע חיים" זי"ע לרגל שמחת בית צאנז - שמחת נישואי נכדו שיתקיים אי"ה מחר, עם נכדת כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א • צפו