צפו בשמחת השבע ברכות לנכד כ"ק האדמו"ר מקאליש שליט"א, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מגארליץ שליט"א, שנערכה ע"י קהילת גארליץ בהשתתפות אדמורים ורבנים, חסידים וידידים • צילום: JDN