כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א בחאלאקעס לילדי החסידות, שעה ארוכה לפני המעמד שרו ניגוני התעוררות, לאחמ"כ אמר האדמו"ר את דברות קודשו כהכנה להדלקה בין דבריו אמר שע"י האש יכולים לשרוף את היצר הרע, ובעיקר דיבר על המנהג לעשות פיאות בקבר הרשב"י שיתפללו שהפיאות ישארו ולא ירדו לא ח"ו במחלה ולא ח"ו בפריקת עול, צפו בהדלקה בחצר הרשב"י ברחבת תולדות אהרן במירון • ולאחר שהאדמו"ר הדליק את אבוקת האש, פרצו בריקודי שמחה – שנמשכו זמן רב גלריה גדולה • צילום: שוקי לרר, אלי סג"ל, משה גולדשטיין, אהרן ברוך ליבוביץ.