שמחת החתונה לבן הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש שליט"א ראש שיבת מהרי"ט סאטמאר וחתן כ"ק האדמו"ר מוויזניץ שליט"א עב"ג הכלה בת הרה"צ אבד"ק דברי משה שליט"א, צפו בקבלת פנים בהיכל ביהמ"ד הג' בחופה ברחבת שיכון קרית יואל בני ברק ובסעודה לבני המשפחה ולאורחים הנכבדים • צילום: שוקי לרר - משה גולדשטיין - יוסי גולדברגר.