שמחת החתונה לבן הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש שליט"א ראש ישיבת מהרי"ט סאטמאר וחתן כ"ק האדמו"ר מוויזניץ שליט"א עב"ג הכלה בת הרה"צ אבד"ק דברי משה שליט"א, צפו בסעודה ושמחת החתונה ובריקודים של מצווה ובמצווה טאנץ בריקוד האדמו"רים • גלריה ענקית • צילום: שוקי לרר - משה גולדשטיין - יוסי גולדברגר.