צפו בגלריה: כך חגג הגרב"ד פוברסקי ראש ישיבת פוניבז' את חג הפסח: צופה על מקום המקדש, בכותל המערבי, בביקור חג אצל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, הגרש"צ רוזנבלט ראש בד"ץ חבורה בביקור אצל ראש הישיבה

צילום: שוקי לררפסח אצל הגרב''ד פוברסקי פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (1) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (2) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (3) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (4) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (5) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (6) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (7) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (8) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (9) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (10) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (11) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (12) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (13) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (14) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (15) פסח אצל הגרב''ד פוברסקי (16) JDN