קהל רב מתושבי אשדוד חסידי ואוהדי בית טשארנאביל נטלו חלק בשולחן הטהור שערך כ"ק אדמו"ר מטשארנאביל שליט"א לרגל הילולת זקינו הגה"ק בעל 'דברי חיים' מצאנז זיע"א • גלריה

צילום: JDN

הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (1) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (2) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (3) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (4) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (5) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (6) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (7) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (8) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (9) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (10) הילולא דברי חיים זי''ע בטשארנאביל (11)