בסימן 'קיימו וקיבלו' עליהם, התקיים ביום שני ד' אדר ב' העעל"ט התכנסות ומעמד התגוננות מפגעי הזמן לכל קהל חסידי אלכסנדר בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, מאות החסידים חתמו וקיבלו את ברכת קודשו • צילום: שוקי לרר