אתמול ביומא דהילולא הרביעי של אביו כ”ק מרן האדמו”ר הקוה"ט בעל ה’באר יעקב’ מנדבורנה זצ”ל. עלה בנו כ”ק האדמו”ר מנדבורנה ירושלים שליט”א בראש קהל חסידיו לציונו הקדוש במרומי הר הזיתים בכדי להעתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט • צילום: א.ש.