השבוע התקיימה שמחת החתונה לבן הגה"צ רבי צמח דוד רבינוביץ שליט"א מביאלא פשיסחא עב"ג הכלה בת הגה"צ רבי משה אשכנזי שליט"א ורב דביהמ"ד קרעטשניף ירושלים בבני ברק, בן כ"ק האדמו"ר מאלעסק שליט"א וחתן כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים שליט"א בהשתתפות אדמו"רים ורבנים וקהל רב • צילום: מאיר ווידער