שמחת הברית לבן הר"ר שלום וייס הי"ו חתן הרה"צ המקובל רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל, ונין לכ"ק האדמו"רים מקאמרנא וזידיטשוב שליט"א, השמחה התקיימה בשבוע שעבר באולמי סאטמאר בירושלים • צילום: ברוך אוביץ