צפו בגלריה: בחורי ישיבה לצעירים באבוב מבורו פארק נבחנים על מסכת גיטין, ומתחזקים בבית כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א בוויליאמסבורג

עשרות בחורי ישיבה לצעירים 'כרם שלמה' דחסידי באבוב בבורו פארק, הגיעו הבוקר (ג) לוויליאמסבורג בלווית רמ"י הישיבה ובני כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א, ונבחנו על כל מסכת גיטין אותה למדו במהלך זמן החורף האחרון אצל הרה"צ רבי יצחק רוזנברגר שליט"א  ראש ישיבה לצעירים דסאטמאר וחתן האדמו"ר מסאטמאר.

קרא עוד:

[postim]

לאחר המבחן הגיעו בחורי החמד לבית המדרש 'ברך משה' הממוקם בביתו של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, האדמו"ר ירד אל בית המדרש והתפלפל עם הבחורים בסוגיות המסכת, והביע הנאה וקורת רוח מרובה לנוכח ידיעותיהם המרשימות, כן נשא האדמו"ר בפני התלמידים שיחת חיזוק ומוסר במשנת הימים הללו, ימי הספירה, וכן דברי התעוררות לקראת זמן קיץ שייחל בר"ח אייר הבעל"ט.

בסיום השיחה עברו הבחורים בזה אחר זה על פני האדמו"ר שהעניק להם מזונות, והאציל מברכותיו עליהם שיזכו לעשות חיל בלימודם, ולעשות נחת רוח לבורא ית"ש.

JDN מגיש בפניכם גלריה מן הקודש פנימה:

בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (2) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (3) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (4) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (5) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (6) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (7) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (8) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (9) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר (10) בחורי באבוב אצל האדמו''ר מסאטמאר