בביהמ"ד הגדול דסאטמאר בשכונת וויליאמסבורג שבארה"ב נערכה שמחת החתנוה לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, החתן הרב יחזקאל שרגא טייטלבוים שליט"א בן הגה"צ ר' ברוך טייטלבוים שליט"א רב דביהמ"ד ויואל משה – ברך משה בקרית יואל בן הגה"צ מ'וואלאווע שליט"א, חתנא דבי נשיאה אצל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א, עב"ג הכלה בת הר"ר יחיאל יחזקאל הלברשטם שליט"א בן הגה"צ ר' אברהם שליט"א רב ד'קהל מנחת חינוך וראה"כ טארטיקוב וחתן הגה"צ ר' חיים אליעזר מייזליש שליט"א • צילום: ד.ה. כרם