מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן שליט”א נשיא מועצת חכמי התורה קרא הערב את המגילה בישיבתו במחיצת בני משפחתו, מקורביו ותלמידיו • צילום: יעקב כהן

הגרש כהן פורים תשעו (1)

הגרש כהן פורים תשעו (2)

הגרש כהן פורים תשעו (3)

הגרש כהן פורים תשעו (4)

הגרש כהן פורים תשעו (5)

הגרש כהן פורים תשעו (6)

הגרש כהן פורים תשעו (7)

הגרש כהן פורים תשעו (8)