צפו בשולחן הטהור שהתקיים בהיכל בית המדרש הגדול דחסידי מכנובקא בעלזא בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א, בהשתתפות מאות החסידים וגיסו כ"ק האדמו"ר מירוסלעב שליט"א • צילום: שוקי לרר