צפו בימי הפורים אצל כ"ק האדמו"ר מסקווירא מבורו פארק שליט"א בקריאת המגילה ומשתה היין, משלוח מנות טיש ובקבלת קהל לעצה ולברכה ביום המסוגל ביותר • צפו