כ"ק האדמו"ר מלעלוב בני ברק שליט"א בעריכת השולחן הטהור ביום הפורים דפרזים בהיכל בית מדרשו שבשיכון ה' בבני ברק בהשתתפות חסידיו ואוהדיו וקהל רב • צילום: שוקי לרר