כ"ק האדמו"ר מפרמישלאן שליט"א ערך את שולחנו הטהור דמשתה היין בהיכל בית מדרשו שבקרית הרצוג בבני ברק, צפו בחסידים הרוקדים אל מול פני הקודש • צילום: שוקי לרר